18.10. 2019. Građanski odgoj i 2. gimnazija obilježavaju Dan kravate