Radovi naših učenika prikazuju se na satovima prirodnih predmeta kao modeli za podučavanje.