II. gimnazija
Križanićeva 4, Zagreb
 
 
 
Japanski jezik

 

 
 
 
 
 

Knjižnica

GLOBE

Erasmus+

eTwinning

Njemačka jez. diploma

Japanski

Talijanski jezik

Engleski jezik

Građanski odgoj

 

 
 
 
 
 

DOPING

Natjecanja

Bušmani

Sportska stranica

Psihologija

Fakultat.  informatika

Informatika

Povijesna grupa

Volonteri

 
 
 
     
 

(Konnichiwa! Ogenki desu ka? )
U prijevodu s japanskog, Dobar dan! Kako ste?

Ako želiš naučiti ovaj egzotični orijentalni jezik, naša škola u suradnji sa VII. gimnazijom nudi vam priliku da ga naučite.

Profesorica Emi Kusumoto - Sulimanović u ugodnoj i veseloj atmosferi drži predavanja jednom tjedno. Naravno vrijeme nastave se može dogovoriti bez problema s profesoricom.


Što trebate znati prije nego li se opustite u učenje Japanskog jezika?

Kao i svaki drugi jezik, japanski nije nimalo lagan. Ako ste ljubitelj anime ili j-popa zasigurno ste čuli taj brz, gotovo nerazgovijetan jezik. No sve je to samo varka za naše "europske uši". Već nakon prvih sati kad vam se objasne osnove, početi ćete razbirati tu strku u savršeno jasne riječi i rečenice. Učenje svakog stranog jezika je izuzetno zahtjevno, no japanski jezik ćete brzo zavoljeti i učenje će postati zabava. Jedina prepreka koju je teže savladati jest japansko pismo.

Male osnove japanskog jezika
Kako biste znali zapravo u što se opuštate, prikazati ćemo vam najosnovniju gramatiku, vokabular i pravila pisanja.
• GRAMATIKA

ZADATAK-> Probat ćemo napisati jednu jednostavnu rečenicu japanskim izgovornim jezikom (romajiem)

1. MOJE IME JE TAJANA. KOJE JE VAŠE IME?

Osnovno gramatičko ustrojstvo japanskog jezika je poprilično jednostavno. Rečenica se sastoji od glagola, subjekta i objekta u kojima nema ni konjugacije ni deklinacije. Forma rečenice u formalnom obliku u prezentu uvijek završava sa DESU, dok se upitna rečenica iskazuje sa dodatkom DESU KA?, a upitna riječ je NAN ( u grubom prijevodu znači ŠTO? ali može zamijeniti i ostale upitne riječi)
Treba paziti na korištenje formalnih i neformalnih rečenica i izraza, jer japanski ima za svaki glagol, zamjenicu ili izraz više verzija riječi koje se razlikuju po stupnju poštovanja koje iskazuju prema sugovorniku.

Prezent se u rečenici ostvaruju dodatkom riječi WA iza subjekta. Kako nema konjugacije WA stoji za značenje našeg glagola biti u svim licima.

Zamjenice u japanskom formalnom jeziku su :

 

 

1.Ja - WATASHI
2. Ti - ANATA
3. On - Kare
Ona - Kanojo

*za množinu se dodaje nastavak -tachi

Posvojna zamjenica se tvori tako da na zamjenicu dodamo nastavak -NO

 

Znači rješenje na naš zadatak bi bio

Moje - WATASHI NO
ime- NAMAE
je-WA
Tajana

 

Koje - NAN
je- WA
vaše- ANATA-TACHI NO
ime- NAMAE

Watashi no namae wa Tajana desu. Anata-tachi no namae wa nan desu ka?

VOKABULAR

1. Kako si ? -> Hajimemashite (prilikom prvog upoznavanja s osobom), O genki desu ka?
2. Da -> hai
3. Ne -> iie
4.Dobro jutro -> ohayougozaimasu (zadnje u se nikad ne čita)
5.Dobar dan -> Konnichiwa
6. Dobra večer -> Konbanwa
7. Hvala -> arigato
8. Molim -> onegaishimasu
9. Ispričavam se -> gomennasai
10. Doviđenja -> sayoonara

Japanski specifičan način izgovora dolazi od razlikovanja dugih i kratkih samoglasnika, što je japancima toliko bitno da ćete biti ukoreni ako kažete sayonara umjesto sayoonara. Također kratke samoglasnike od dugih razlikuju i u pisanju.

PISMO

Japanci imaju tri pisma koja koriste. Osim što ih razlikuju drugačiji znakovi, razlikuje ih i uporaba.

1. HIRAGANA: najosnovnije pismo u japanskom jeziku. Sastoji se od 5 samoglasnika (a, i, u, e, o) i 41 osnovni znak. Sadrži još 25 dodanih znakova (sa dvije crtice ili kružićem iznad osnovnog znaka) i oko 30 kombinacija osnovnih koji daju drugačiji izgovor.

Hiragana se koristi za gramatiku i osnovne japanske riječi.

2. KATAKANA: Katana je pismo kojim japanci pišu iste glasove kao u hiragani ali ih upotrebljavaju kada pišu posuđenice iz drugih jezika ili vlastita imena.
3. KANJI : Kanji je originalno kinesko pismo koje su japanci preuzeli te po tom pismu napravili svoje. Karakterizira ga jedan znak jedna riječ, obično imenice. Ima ih od 5000 do 10 000 te ne postoji čovjek koji ih sve zna.
* DODATNA PISMA : U dodatna pisma možemo ubrojiti pisma koja su se počela koristiti tek u moderno doba pojavom interneta i masovnih medija. Jedan od njih je ROMAJI i FURIGANA. ROMAJI je latinizirano pismo japanskog jezika, tj. japanski glasovi su napisani zapadnjačkim pismom koje svi razumijemo. Ovo pismo koristimo u učenju japanskog jezika. FURIGANA jest pismo koje se koristi najviše u japanskom tisku. Karakterizira ga mali prijevod kanjija koji je napisan iznad njega hiraganom, za sve ljude koji nisu savladali kanji.


 
     

 

 
II. gimnazija, Križanićeva 4, Zagreb, Hrvatska / web dizajn Alan Budisavljević 2010.