II. gimnazija
Križanićeva 4, Zagreb
 
 
 
Psihologija

 

 
 
 
 
 

Knjižnica

GLOBE

Erasmus+

eTwinning

Njemačka jez. diploma

Japanski

Talijanski jezik

Engleski jezik

Građanski odgoj

 

 
 
 
 
 

DOPING

Natjecanja

Bušmani

Sportska stranica

Psihologija

Fakultat.  informatika

Informatika

Povijesna grupa

Volonteri

 
 
 
     
 

Drugi razred

 LITERATURA

1. POVIJEST PSIHOLOGIJE

 2. PSIHOLOGIJA KAO ZNANOST

 3. GRANE I PRAVCI

 4. METODE PSIHOLOGIJE

 5. EKSPERIMENT

 6. GRANICE PSIHOLOGIJE KAO ZNANOSTI

 7. ŽIVČANA STANICA I ŽIVČANI SUSTAV

 8. ORGANIZACIJA I FUNKCIJA ŽIVČANOG SUSTAVA

 9. SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV

10. VELIKI MOZAK

11. FUNKCIJE MOZGOVNE KORE

12. SUSTAV ŽLIJEZDA S UNUTARNJIM IZLUČIVANJEM

13. SPAVANJE

14. OSJETI I OSJETNI PRAGOVI

15. OSJETILA

16. PERCEPCIJA

17. PREPOZNAVANJE OBLIKA

18. PERCEPTIVNE VARKE

19. PAMĆENJE

20. ISPITIVANJE PAMĆENJA

21. METODE ZA POBOLJŠANJE PAMĆENJA

22. ZABORAVLJANJE

23. KLASIČNO UVJETOVANJE

24. OPERANTNO UVJETOVANJE

25. KOGNITIVNO I SOCIJALNO UČENJE

26. MIŠLJENJE, RJEŠAVANJE PROBLEMA

27. INTELIGENCIJA

28. KVOCIJENT MJERENJE INTELIGENCIJE KREATIVNOST

Treći razred

 LITERATURA

1. ČUVSTVA I KOGNITIVNA INTERPRETACIJA

 2. ČUVSTVENI DOŽIVLJAJ

 3. TJELESNE PROMJENE KOJE PRATE ČUVSTVO

 4. DETEKTOR LAŽI

 5. IZRAŽAJ ČUVSTAVA

 6. ČUVSTVA I PONAŠANJE

 7. STRES

 8. PODJELA MOTIVA

 9. HIJERARHIJA MOTIVA

10. MOTIVACIJSKI CIKLUS

11. SUKOBI MOTIVA

12. FRUSTRACIJA I OBRAMBENI MEHANIZMI

13. LIČNOST KROZ POVIJEST

14. PSIHOANALITIČKI PRISTUP

15. BIHEVIORISTIČKI PRISTUP

16. HUMANISTIČKI PRISTUP

17. TEORIJE O CRTAMA LIČNOSTI

18. METODE ISPITIVANJA LIČNOSTI

19. PSIHIČKI POREMEĆAJI

20. LIJEČENJE PSIHIČKIH POREMEĆAJA

21. RAZVOJNA PSIHOLOGIJA - NOVOROĐENČE

22. DOJENAŠTVO I DJETINJSTVO

23. ADOLESCENCIJA

24. ODRASLA DOB I STAROST

25. STEREOTIPI, STAVOVI I PREDRASUDE

26. AGRESIVNO I PROSOCIJALNO PONAŠANJE

27. GRUPA

 
     

 

 
II. gimnazija, Križanićeva 4, Zagreb, Hrvatska / web dizajn Alan Budisavljević 2010.