O
 

Domaća zadaća


 

Napiši ukratko, slijedeći točke:

·        uvod – umjetnost Perzijskog carstva (prostor, vrijeme, utjecaji)

·        grad Perzepolis

·        apadana

·        usporedba konstrukcije apadane i hipostilne dvorane Amonovog hrama u   Karnaku (konstruktivni elementi, materijali)

·        usporedba i analiza razlika u odnosu masa - prostor apadane i hipostilne dvorane

·        usporedba egipatski – kretski – perzijski stupovi

·        kronologija uspoređenih arhitektura