II. gimnazija

Križanićeva 4, Zagreb

 
 

 

 
 
 
 
 

Profesori

Ravnatelj

Stručna služba

 
     
 

Profesor:

Predmet


Ivana Duvnjak
Danijela Filipović Bojanić
Marija Hilje
Leo Juko
Ivan Pavlović
Gordana Prodanović
Ana Širinić
Zrinka Vancaš

Hrvatski jezik

Željka Đaković
Renata Jurić
Branka Lacković
Ksenija Šebić
Eva Velički
Mia Vrbanac Užarević

Engleski jezik

Renata Jurić
Danijela Stanušić
Mia Vrbanac Užarević
Danijela Zeko

Njemački jezik

Ksenija Šebić

Francuski jezik

Danijela Filipović Bojanić
Branka Lacković

Talijanski jezik

Ivana Duvnjak
Marija Hilje
Zrinka Vancaš

Španjolski jezik

Miljana Hadžić
Eva Velički

Ruski jezik

Vesna Kezele
Hrvojka Vlahović Zokić

Latinski jezik

Jadranka Rudeš

Glazbena umjetnost

Miljana Hadžić
Vesna Kezele

Likovna umjetnost

Katarina Šušak
Ivan Santica
Snježana Vuković

Povijest

 

Zoran Glavočić
Željka Jakubec
Mirjana Pandžić

Geografija

Ivana Fundurulić
Maja Horvat
Ivan Marinović
Mara Stričević

Ana Tadić

Matematika

Ivana Fundurulić
Mirjana Hausknecht
Mara Stričević
Goran Vranić

Fizika

 

Janja Aničić Dukić
Ivana Blagović
Adriana Ivandić
Silvija Škoda (Bojana Davda Sirovina)

Kemija

Janja Aničić Dukić
Ivana Blagović
Adriana Ivandić
Diana Ivošević (Katarina Medić)
Silvija Škoda (Bojana Davda Sirovina)

Biologija

Smiljana Perić

Informatika

Iva Kranjčević
Ivana Peršić
Mirna Radojičić

Tjelesna i zdravstvena kultura

Marija Zavacki

Vjeronauk

 

Leo Juko
Ivana Plazonić

Etika

Ivana Slunjski Ivanković

Psihologija

Darko Tdtling

Logika

 

Irena Ihas Jurić
Ivana Plazonić

Sociologija

Darko Tdtling

Filozofija

Ivana Plazonić

Politika i gospodarstvo

 
     

 

 

II. gimnazija, Križanićeva 4, Zagreb, Hrvatska / web dizajn Alan Budisavljević 2010.